Ordfører Thomas Sjøvold og varaordfører Kjell G. Pettersen har vielselsrett. I tillegg har Oppegård kommunestyre delegert vieselsmyndighet til to administrativt ansatte i kommunen: Kristin Holler og Anne Heidi Wold.

Oppmøte og parkering

Vielsen vil foregå i formannskapssalen i andre etasje i rådhuset, Kolbotnveien 30, Kolbotn. Møt opp 15 minutter før tiden dere har avtalt for seremonien, så blir dere hentet i resepsjonen. Dere kan parkere på anviste plasser utenfor rådhuset (en time gratis mot billett). Er det fullt på parkeringsplassen, anbefaler vi at dere parkerer på Kolbotn Torg.

Legitimasjon

Utenfor vielsesrommet må dere vise legitimasjon og gjennomgå eventuelle tilpasninger som dere har avtalt for seremonien. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

Vitner

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige.

Vielsesseremonien

Dere blir vist inn i vielsesrommet sammen med gjestene. Selve seremonien varer i cirka ti minutter.

Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Etterpå blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding.

Ringer

Dere har anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette før seremonien starter.

Kulturelle innslag

Det er mulig å tilpasse seremonien med diktlesing, sang, musikk eller lignende. Hvis dere ønsker dette, må vi få beskjed på forhånd. Dere er selv ansvarlige for den praktiske organiseringen av tilpasningene og må overholde den ytre tidsrammen på 30 minutter.  

Fotografering

Det er mulig å fotografere og filme under og etter seremonien.

Språk

Kommunen tilbyr å gjennomføre vielsen på norsk eller engelsk. Hvis paret verken forstår norsk eller engelsk, må dere selv ta med en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

Vigselsattest

Etter seremonien får dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.