Nyheter

Stramt kommunebudsjett Stramt kommunebudsjett
Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett for Oppegård kommune i perioden 2015-18 ble offentliggjort på en pressekonferanse fredag 24. oktober. Forslaget viser at kommunen står overfor en utfordring med å tilpasse utgiftene til rammene som er gitt og samtidig sørge for et tilfredsstillende tjenestetilbud i planperioden.

Les mer