Nordens dag arrangeres 23. mars hvert år som en markering av inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962. Denne avtalen regulerer det offisielle nordiske samarbeidet og kalles «Nordens grunnlov».

Du kan lese mer om Norden på nettsidene til Nordisk råd.