Barnehagens beliggenhet gir mange turmuligheter i skog og mark. Vi har også gangavstand til svømmehallen, som vi bruker til vanntilvenning med de største barna.
 
Barnehagen består av fire avdelinger med plass til 60 barn. Spurven og Hakkespetten er for de minste barna (0-3 år), og Ugla og Tiuren er for de største barna (2-5 år).
 
Vi har et stort fellesrom mellom avdelingene som gjør det lett å samles og samarbeide på tvers av avdelingene. Her spiser vi frokost sammen hver morgen og har fellessamlinger og andre aktiviteter.

Ansatte

I Tømteveien består personalgruppen av både kvinner og menn, og det er en fin spredning i alder. De ansatte har ulik bakgrunn, kunnskap, og kvaliteter, men jobber utfra et felles pedagogisk grunnsyn.

Trygghet og rutiner er en viktig del av hverdagen vår. Vårt motto er: «Alle barn skal kjenne alle voksne og alle voksne skal kjenne alle barn». Vi jobber også på tvers av avdelingene, med aldersrene grupper i lek og temaarbeid.

Pedagogisk plattform

Vi har en felles pedagogisk plattform som alle i barnehagen står for og jobber ut fra:

 • Trygghet og omsorg. I Tømteveien har vi en fast dagsrytme, slik at hverdagen til barna blir forutsigbar. Med en trygg ramme og god omsorg, legger vi grunnlaget til at barna skal få utvikle seg og utforske omgivelsene på best mulig måte.
 • Voksenrolle. Ved at vi voksne er anerkjennende, tydelige og setter grenser, bygger vi trygge og gode relasjoner. Vi hjelper barna å sette egne grenser i forhold til egen atferd og i forhold til andre barns atferd i leken.
 • Toleranse og mangfold. «Her kan du være som du er, selv om du er litt sær» synger vi i Tømteveien-sangen. Vi jobber for å ivareta og tolerere hverandres ulikheter, slik at vi kan ta vare på mangfoldet i barnegruppa.
 • 5 bærebjelker. Vi har fem bærebjelker som vårt pedagogiske arbeid skal bygge på:
  • Barns medvirkning: Barn har ulike behov og meninger, og gjennom barns medvirkning jobber vi for at hvert enkelt barns behov skal bli ivaretatt.
  • Friluftsopplevelser: Vi opplever at den minst konfliktfylte leken befinner seg ute og vi har derfor valgt å bruke nettopp friluftsopplevelser til en av bærebjelkene i vår barnehage.
  • Sosial kompetanse: Vi jobber med å styrke barns sosiale kompetanse. Barna vil bli oppmerksomme på andres opplevelse og utvikle egen evne til empati og medfølelse.
  • Læring og danning: Barns læring i det daglige samspillet med andre barn og voksne.
  • Lek: Lek er den viktigste aktiviteten i barnehagen. Og gjennom leken bearbeider barna opplevelser og tilegner seg kunnskap.