Selv om vi har en høy gjenvinningsgrad for avfall i Norge er det et mål å redusere antall kilo per innbygger. For å greie dette må innbyggerne bidra.

Hvordan kan du redusere avfall?

  • Når du kjøper noe nytt bør du sørge for minst mulig emballasje. Spør om butikken har ordninger for å legge igjen emballasje.
  • Bruk ting lenger og reparer dem.
  • Lever ting du ikke trenger til gjenbruksbutikken OMA i stedet for å kaste dem. Her blir varene evt. reparert og får lenger levetid.
  • Hjemmekomposter matavfall og sørg for høyest mulig gjenvinning av avfallet. Det er spesielt viktig å at farlig og elektronisk avfall blir behandlet forsvarlig. Du kan levere elektriske produkter tilbake til butikkene eller til gjenvinningsstasjonen.

Follo Ren

Det interkommunale selskapet Follo Ren sørger for å håndtere avfallet i Oppegård. Se Follo Rens nettsider for mer informasjon om sortering og gjenvinning. Fra og med oktober 2017 starter Follo Ren å gjenvinne matavfall fra husholdningene.

Kontakt oss

Har du spørsmål om renovasjonsordningen og avgiftene kan du kontakte UTE på tlf. 66 81 90 90.