Renovasjonsgebyr per abonnentenhet pr år:

Abonnentenhet 2018
Standardabonnement
med to stk 240 l beholdere
Kr 2 386
Plussabonnenment
med to stk 370 l beholdere
Kr 3 102
Delt beholder 370 l beholder
for to abonnenter
Kr 1 909
Minusabonnement
140 l beholder
Kr 1 670

MVA kommer i tillegg.

Endring av abonnement
Ønsker du andre ordninger enn det som gjelder for et standardabonnement eller vil gå sammen med naboer om fellesløsninger, se oversikt over priser på Follo Rens nettsider.

Fakturering
Renovasjonsavgiften faktureres fire ganger i året sammen med de andre kommunale avgiftene.