Frisklivsresept

Gratis

Lavterskel treningstilbud

Per semester  
Aktiv på dagtid kr 300
For øvrige kr 700
Egentrening kr 700

Kurs i mestring av belastning

 

Per kurs, inkl. materiell

kr 700

Øvrige kurs

 
Per kurs kr 250