I rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det:
«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rett for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.»

Førskolegruppe

Vi har en egen førskolegruppe for de som skal begynne på skolen samme år. Her får barna jobbe med oppgaver, aktiviteter og ferdigheter som skal forberede dem til skolestart. Foreldre til barn som skal begynne på skolen, får en egen plan for dette.

Tidsplan

I tillegg har kommunen laget en felles tidsplan for overgang barnehage – skole. Den inneholder bl.a. følgende:

November

Barna får innskrivingspapirer fra skolen

Mars

Foreldresamtaler i barnehagen med eget skjema for informasjon om enkeltbarn. Vi sender skjemaet til skolen.

Skolen arrangerer informasjonsmøte for foreldre og foresatte.

April

Overgangsmøte mellom barnehage og skole.

Skogstur for de barna som skal begynne på samme skole.

Mai

Skolebesøk i barnehagetiden.

Juni

Åpen kveld for foreldre og foresatte på skolen.

August

Skolestart.