Tilvenningstid

Vi regner med at tilvenningen tar ca. 1 uke. Vi forventer at foresatte setter av de 3 første dagene når barnet begynner i barnehagen.  Fint om barnet får kortere dager de 2 siste dagene av tilvenningen. I tilvenningen er det en ansatt som har spesielt ansvar for barnet og foresatte. Tilvenningen er planlagt med korte dager slik at barn og voksne gradvis blir kjent og trygge på hverandre. I løpet av første uka har vi en oppstartsamtale hvor vi utveksler informasjon. 

Første uken

Slik kan første uken i barnehagen se ut:

1. DAG
Barn og foresatte møter kl. 09.30. Denne dagen er foresatte sammen med barnet hele tiden.  Dere er her ca. 2 timer. Ta med innesko, skiftetøy som skal være i barnehagen, og klær som passer til været. Dere spiser første måltid her kl. 11.00. Det er matpakkedag for avdelingene Lillebjørn og Nordstjernen mandager, og for avdelingene Karlsvogna og Storebjørn på onsdager.

2. DAG
Barn og foresatte kommer kl. 09.30 og er her til ca kl. 13.30. Da har de vært med på måltid og soving for de minste. Foreldre må gjerne legge barnet selv. Barn som er eldre og ikke sover, går ut etter 1. måltid og er ute til ca 13.45.
Foresatte er til stede på avdeling en del, men vi legger opp til at dere kan gå på pauserom / fellesrom noe i løpet av tiden.

3. DAG
Barn og foresatte kommer kl. 9.00. Vi utvider dagen slik at barna er her til ca. kl. 15.00. Denne dagen kan foresatte gå en tur ut av barnehagen, men være tilgjengelig på tlf. Vi gjør avtaler underveis hvor lenge en er borte utfra hvordan de to første dagene har vært.

4. og 5. DAG
Dette blir tilnærmet vanlige dager hvor barna er i barnehagen uten foresatte. Dersom det er mulig, er det fint om dagene er litt kortere da det er mange nye inntrykk å fordøye for barna. Dette er et oppsett som vi ønsker å følge så godt som mulig. Det vil alltid være individuelle forskjeller, og det avtaler vi underveis. Vi håper med dette at den første tiden i barnehagen er godt tilrettelagt, slik at det å begynne i Holberg barnehage blir en positiv og trygg opplevelse for både barn og foresatte.