Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver og smittevernansvarlig lege.

Dianne Steenberg
Telefon: 66 81 93 75 eller 922 20 153
E-post: Dianne Steenberg