Du kan levere det du ikke trenger og som du tror andre vil ha nytte av direkte til OMA. Dette gjelder også sykler. Butikken klargjør disse på verkstedet før de settes i butikken. 

– Snart kan du også levere rene klær til OMA, forteller daglig leder Kato Wollseth. Men - klærne må være rene, ikke ha huller eller flekker.

Hvor er butikken?

OMA holder til i Sofiemyrveien 16. Butikken finner du ved å ta av fra Kongeveien og inn Sofiemyrveien. Kjør forbi Coop Extra, ta til høyre og fortsett ca. 150 meter. Tlf. 66 89 11 00.

Torsdagstilbud

Den siste torsdagen i hver måned har vi halvprisdag. Følg med på Facebook-siden vår, og oppslag i butikken.

Hvem kan søke?

Er du arbeidsledig, bosatt i Oppegård og ønsker en tilpasset overgang til arbeidslivet, kan du søke om plass på OMA. Hvis vi har ledige plasser, kan også personer fra nærliggende kommuner søke om praksisplass. Søknad om jobb skal gå via en av våre samarbeidspartnere; Psykisk helsetjeneste, Kvalifiseringssenteret, NAV Oppegård eller et annet NAV-kontor. Ta gjerne direkte kontakt med oss på tlf. 66 89 11 01/ 982 98 715.

Åpningstider

Mandag, kl. 09.30 - 16.00        
Tirsdag, kl. 09.30 - 16.00        
Onsdag, kl. 09.30 - 16.00        
Torsdag, kl. 14.30 - 20.00        
Fredag, kl. 09.30 - 14.00        
Lørdag stengt