Viktige mål for kommunen er å fremme kreativitet, utløse frivillighet og bidra til mangfold og lokal identitet. Kommunen legger til rette ved å yte økonomiske tilskudd til frivillige organisasjoner og ved å bidra i fellesprosjekter og arrangementer.

Hva skjer i Oppegård?

På nettsidene til Oppegård Avis og Kolben.no finner du en meny som heter "Guide/Hva skjer i Oppegård?". Her kan alle synliggjøre sine arrangementer, men da må du først sende inn tekst og foto til Oppegård Avis.

Frivilligbørs 2018

På en Frivilligbørs møter lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid på tvers. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler. Den 13. februar 2018 arrangerer Oppegård kommune en Frivilligbørs. En mulighetsarena for næringslivet, frivilligheten og kommunen.

Les mer om Frivilligbørs.

Kommunens frivillighetspolitikk finner du i:

Kommuneplanen (Kap. 4.3)   
Temaplan for frivillighet i Oppegård  

Nettsider om frivillighet

Regjeringen  
Akershus fylkeskommune  
Frivillighet Norge  
 

Lag og foreninger i Oppegård

I Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene er det en oversikt over lag og foreninger som er registrert i Oppegård. Alle foreninger, stiftelser og lokale lag som driver frivillig virksomhet kan registreres i Frivillighetsregisteret, og vi anbefaler at du gjør det, du også.

Gjennom å registrere organisasjonen i Frivillighetsregisteret får dere organisasjonsnummer. Det er blant annet påkrevd å ha et organisasjonsnummer når organisasjonen skal opprette en bankkonto. Frivillighetsregisteret skal gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å gi og å oppdatere opplysninger om organisasjonen.

Fordeler:

  • delta i Grasrotandelen
  • søke om momskompensjon
  • rekruttere frivillige gratis på frivillig.no
  • søke tilskudd

Ikke registrert i Frivillighetsregisteret