Daglig samarbeid

Det er viktig for vår jobb med deres barn at vi har et godt samarbeid med dere. Da vil barnet ha en best mulig hverdag i barnehagen. I dette samarbeidet er det viktig at både dere foreldre og vi som jobber i barnehagen tar opp ting som vedrører barnet hvis det er noe som er uklart. Våre intensjoner er å ta hensyn til deres ønsker, samtidig må vi se helheten og tilpasse dette til barnegruppens beste. Spesielt i arbeidet med sosial kompetanse hjelper det barnet at foreldre og barnehage har avklart det grunnleggende.

Når dere leverer og henter

Den daglige kontakten ved levering og henting er den viktigste for barnet, foreldre og ansatte. Fra kl. 7.45 – 8.30 er det frokost, og den voksne prioriterer å sitte med barna inne på avdelingen. Når dere henter, prøver vi å finne tid til å sette oss ned med dere i garderoben for tilbakemelding om dagen. I hverdagen er det viktig at vi utveksler informasjon om mat, klær, nattesøvn osv.

Foreldresamtaler

Vi har en - to foreldresamtaler i året. Hvis ønskelig, er det muligheter for flere - dette avtales med pedagogisk leder. Hvis det er noe dere vil ta opp med barnehagen, ønsker vi at dere avtaler tid til samtale.

Foreldremøter

Barnehagen har to foreldremøter i året.

Øvrige arrangementer med foreldredeltakelse

I løpet av barnehageåret arrangeres ulike sammenkomster i barnehagen. Eksempelvis; Lucia, påskefrokost, dugnad, solsikkefest og sensommerfest. Dette gir oss en god anledning til å bli bedre kjent. I årsplanen og i aktivitetskalenderen finner dere en oversikt over arrangementene.

Informasjon til foresatte

Månedsplan og evaluering sendes på mail hver måned. Informasjon henger også på dør i barnas garderobe. Klypene ved barnets plass brukes til individuelle beskjeder. Tavlen utenfor inngangen til garderoben inneholder informasjon og påminnelser. Eventuelle vikarer informeres det om her. Informasjon som gjelder alle avdelinger, ferielister med mer, kommer på mail fra styrer. Det er viktig for oss å ha oppdaterte maillister til enhver tid. Papirutgaver gis ut etter behov. Av hensyn til eget og andres barn er det viktig at dere leser og følger opp beskjeder fra oss.