Hva er ergoterapi?

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som har vansker med å utføre daglige aktiviteter, på grunn av helsemessige årsaker. Ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser, og foregår i hjem, skole, barnehage, arbeid og fritid. Tjenesten er basert på medisinske behov.

Målgruppe

Mennesker i alle aldersgrupper som har nedsatt evne til å

 • bevege seg
 • se/høre
 • tenke/huske/planlegge

Ved førstegangsbehov for hørselshjelpemidler kreves legeerklæring fra øre-, nese- og halsspesialist, dersom du ikke har høreapparat fra før. Ved førstegangsbehov for synshjelpemidler kreves opplysninger fra øyelege som er nyere enn to år.

Ergoterapeuten kan hjelpe deg med

 • trening i aktiviteter og ferdigheter
 • informasjon om hvilke hjelpemidler som finnes
 • søknad om hjelpemidler som kan gjøre det lettere å mestre hverdagen
 • boligtilpasning – råd og veiledning når endret helse gjør det nødvendig å tilpasse eller bytte bolig
 • råd om forebygging av ulykker i hjemmet
 • kunnskap om universell utforming i nye og eksisterende bygg og uteområder
 • råd om aktivitet og helsefremmende livsstil
 • rehabilitering/habilitering

Her kan du lese med om tilpasning av bolig og vårt boligteam.

Lån og reparasjon av hjelpemidler

Har du behov for midlertidig lån/leie av hjelpemidler eller reparasjon, kan du kontakte Lokalt hjelpemiddellager, tlf.: 66 81 89 79 eller på e-post til Hjelpemiddellageret.

Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddel utlånt av NAV, ring hjelpemiddelsentralen på 21 06 97 00 (kl. 9–15) eller 452 16 220 (kl. 15–24). Ordningen med akutt reparasjon gjelder hvis hjelpemiddelet kan sette deg i en nødsituasjon på grunn av funksjonsfeil eller sammenbrudd.

Kontakt ergoterapitjenesten

Send e-post til Ergoterapi eller ring oss på tlf.: 66 81 90 90.

Ergoterapi for voksne

Sone Høyås
Tlf. 66 81 55 60 / 407 29 890
Sone Bjørkås
Tlf. 66 81 55 61 / 414 32 348
Sone Greverud
Tlf. 66 81 89 29 / 928 90 040

Ergoterapi for barn og unge

Kontakt Helse, tlf.: 66 81 92 51 / 66 81 55 36

Aktuell informasjon

Hold deg på beina
Hørselshjelpemidler
Skjema - henvisning til fysioterapeut/ ergoterapeut 
Synshjelpemidler