Høy svarprosent

Vi fikk inn mange svar på årets brukerundersøkelse. Så mange som 87 prosent svarte på undersøkelsen. Svarene gir nyttig informasjon til hver enkelt barnehage, administrasjonen i kommunen og politisk ledelse om hvilke områder foreldrene opplever at barnehagene er gode på, og hvilke områder barnehagene bør utvikle seg videre på.

Fornøyde brukere

Spørreskjemaet i undersøkelsen har en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd). Gjennomsnittet på alle spørsmålene viser en brukertilfredshet på 5,0. Grupperer vi spørsmålene etter område, er resultatene som vist i tabellen under.

Score brukerundersøkelse 2016 2014 2012
Resultat for brukerne 5,0 5,0 4,7
Trivsel 5,1 5,2 5,0
Brukermedvirkning 4,8 4,7 4,5
Respektfull behandling 5,4 5,4 5,2
Tilgjengelighet 5,7 5,6 5,5
Informasjon 4,8 4,8 4,6
Fysisk miljø 4,6 4,5 4,3
Gjennomsnitt alle spørsmål 5,0 5,0 4,8

 

Tabell: Resultatene viser generelt høy score, slik det også var ved undersøkelsen i 2014. Kategoriene "Brukermedvirkning" og "Fysisk miljø" viser en positiv utvikling. Dette synes vi er gode nyheter, da dette er områder det er jobbet spesielt med å forbedre.

Vi følger opp undersøkelsen

For å opprettholde de gode resultatene og videreutvikle kvaliteten på aktuelle områder, følges vi opp resultatene i hver enkelt barnehage. Dette gjør vi i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg og ansatte.