Planen er et arbeidsverktøy for virksomhetsleder og alle ansatte i virksomheten. Den er en del av Oppegård kommunes styringssystem og skal sammen med handlingsprogrammet forankre kommuneplanens fokusområder, strategier og mål.

Kolbotn skoles virksomhetsplan for 2018