Kommunen har egne ansatte som tar seg av de kommunale veiene, og i tillegg har vi avtale med et privat firma som drifter skolegårder, barnehager og parkeringsplasser.

Drømmen er en såle av snø

De beste forholdene får vi når været er stabilt og veiene får en fast såle av snø. Denne sålen fungerer godt for de fleste trafikantgrupper og trenger lite strømidler. I år har vi sett at både sykler, ski, spark og kjelker har fungert godt på dette underlaget. Kommunens ansatte kan dermed konsentrere seg om å frakte vekk snø for å få best mulig sikt, måke når det kommer ny snø og sørge for god bredde på veiene. Dette er vinter slik de fleste av oss husker det.

Utfordringen oppstår når mildværet kommer og sålen smelter. Da er det brått mye vann og slush som skal fjernes fra alle steder samtidig, før alt fryser til is. Isen som dannes etter en smelterunde er glatt, hard og gjerne veldig ujevn og full av spor. Denne er det vanskelig å få feste på, for grus og sand glir rett av umiddelbart etter strøing.

Strømiddel

Til vanlig strøs det med ren grus på fortau, gang- og sykkelveier og lokale boligveier. Unntaket er hvis grusen er våt og utetemperaturen er lav - da tilsettes grusen 5-10 % salt for å få den gjennom strøapparatet uten å klumpe seg.

På hard is forsvinner grusen fort, så da er det et alternativ å bruke sand. Sanden må være fuktig for at vi skal kunne strø med den, og for å oppnå dette blandes det inn 10-15 % salt. Dette bidrar til at sanden ikke fryser, og den ligger bedre på isen.

På samleveier og bussveier samt bratte bakker strøs det normalt med sand iblandet 10-15 % salt.

Salt

I Oppegård er vi generelt forsiktige med å bruke salt på veiene. Hovedårsaken til dette er effekten saltingen har på vannkvaliteten i Kolbotnvannet og Gjersjøen. Saltvann er tyngre enn ferskvann, og dette medfører at saltholdig vann synker til bunns i innsjøer og legger seg som et saltvannslag under ferskvannet. Hvis saltvannet blir stående slik lenge vil oksygenet brukes opp, og det kan dannes svovel- og metangasser. Hvis det stillestående, salte bunnvannet utgjør en stor del av innsjøens totale vannmengde vil det kunne bli et alvorlig miljøproblem for innsjøen.

I forrige uke ble føret på veier og fortau så ekstremt at det var vanskelig å opprettholde en veistandard som gir god trafikksikkerhet. Det ble dermed avgjort at veiene skulle saltes. Dette var en spesiell anledning, og varte kun i få dager.  

Skraping

Veiskrapen brukes jevnlig gjennom hele vinteren. Bussveier er prioritert, og deretter skrapes veiene rundt skoler og barnehager og ellers der det ferdes mye folk. Saltet som ble lagt på veiene i forrige uke hjalp til med å myke opp isen slik et det er mulig å bruke skrape etterpå.

Svart asfalt

Noen lurer på hvorfor vi ikke sørger for svart asfalt hele vinteren. Dette er et spørsmål om ressursbruk og salting – og et spørsmål om hva vi ønsker. Vanlig brøyting vil gi en såle av snø fordi alle som går og kjører på snødekte veier bidrar til å presse snøen sammen og gjøre den vanskelig å måke vekk. Det er dermed nødvendig å måke oftere, salte jevnlig og koste for å få vekk all snøen. Mye ressurser og mye salt må til for å få svart asfalt. I tillegg vil man gå glipp av mulighetene for å bruke ski, spark og kjelke - noe mange setter pris på.

Alle kan bidra!

Nå om vinteren er det viktig at veiene er fremkommelige for brøyte- og strøbilene. Vi ber derfor om at det parkeres mest mulig på privat eiendom og minst mulig på veigrunn. Det er viktig å grave fram biler som har blitt stående lenge og er så nedsnødd at de er vanskelig å få øye på, for disse kan skape farlige situasjoner for brøytemannskapet.

Bedre fremkommelighet gjør at arbeidet går raskere og vi rekker over flere veier i løpet av en dag. Vi setter pris på at du viser hensyn når du møter en brøytebil i trafikken – slipp den fram!

Mer informasjon

Oppegård kommune

Les mer om hvilke type veier som prioriteres, når det skal måkes og strøs, og hvilke veier som er kommunens ansvar på våre nettsider.

Statens Vegvesen

Du kan se informasjon fra Statens Vegvesen om salt og andre strømidler her:

Statens vegvesen