Viltvakta/viltnemnda skal også ta seg av fallvilt og sykt vilt. Hvis du kjører på vilt, skal du varsle politiet (02800). Er du i tvil om det er riktig å ringe politiet eller har andre spørsmål, kontakt viltvakta på vakttelefon 66 81 89 00.

Viltnemnda i Oppegård 

  1. Arild Burud (Ap) leder, Hilde Hammer Aukrust (Ap) varamedlem
  2. Mona C. Wiger (H) nestleder, Jarle Ørnebo (Frp) varamedlem
  3. Pål Juul Tonga (grunneier) medlem, Knut Thorstensen (grunneier) varamedlem
  4. Jan-Yngve Magnussen (grunneier) medlem, Eivind Sundt (grunneier) varamedlem
  5. Svein Rune Andersen (OJFF) medlem, Jørn Dahl (OJFF) varamedlem

Sekretariat og forvaltning

Oppegård kommune, Samfunnsutvikling,
Rådhuset, postboks 510, 1411 Kolbotn
Kontaktperson: Kristin Swendgaard, telefon 66 81 93 73
E-post: Kristin Swendgaard 

Møter

Møter i 2017
Møter i 2018   
Møter i 2019