Dette gjør du:

 1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink
 2. Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp/ring 113
 3. Merk påkjørselstedet der dyret forsvant så nøyaktig som mulig. Du kan for eksempel knytte en plastpose i et tre eller legge igjen en synlig gjenstand
 4. Ring 02800 og meld fra om påkjørselen
 5. Oppsøk lege hvis du har smerter etter ulykken, spesielt i hode/nakke

Oppegård kommune har beredskap for å søke etter skadde dyr. Hjelp ettersøksjegerne med denne viktige innsatsen.

 1. Følg aldri etter skadd vilt selv. Det gjær det vanskelig for ettersøkshundene å arbeide
 2. Hvis du har kjørt på et dyr, skal du aldri avlive dyret. Politiet avgjør hvem du skal kontakte.
 3. Ta aldri med deg et påkjørt og drept vilt uten tillatelse.

Båndtvang

Ta gjerne med hunden ut i marka, men husk at det er båndtvang for alle hunder i hele Oppegård kommune fra 1. april til 20. august. Båndtvangsperioden er kritisk tid for viltet som har unger om våren og sommeren, og løse hunder kan gjøre stor skade både på fugler og dyr. Vis derfor hensyn! Hold hunden i bånd!

Jakttider for hjorteviltjakt

I forbindelse med elg- og rådyrjakten godkjenner nemnda valdinndeling og tildeler fellingstillatelser:

 •  Elg: 25. september - 23. desember
 •  Rådyr, bukkejakt: 10. august - 23. desember
 •  Rådyr: 25. september - 23. desember

Grevling i hagen?

Hva gjør jeg hvis det er en grevling i hagen? Du kan lese om grevlingen og få råd og veiledning om grevlingen på nettsidene til Follo landbrukskontor.

Aktuell informasjon

Båndtvang