Kommunen er delt inn i følgende valgkretser: Kolbotn krets, Hellerasten krets, Sofiemyr krets og Greverud krets.

Arbeidsoppgaver

Alle som jobber med valg får grundig opplæring i arbeidet. Nytt i år er at vi får elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagene. Dette stiller større tekniske krav til deg som valgmedarbeider enn tidligere. Det er viktig at man allerede er en stabil bruker av datamaskin og er svært nøyaktig. Systemet gir ingen mulighet for å angre handlinger.

Det er imidlertid mange ulike arbeidsoppgaver i valglokalene som valgmedarbeidere utfører. Man skal blant annet stå vakt ved inn- og utgang, ordne køer, veilede velgere, ta i mot stemmer i valglokalet, krysse av i manntallet (elektronisk) og etterfylle stemmesedler i stemmeavlukkene.

I tillegg skal man være med å telle opp antall avgitte stemmer i urnene og rydde i valglokalet. Mandag stenger valglokalene kl. 21.00, men det tar tid med telling og rydding etter stengetid. Alle valgmedarbeidere må være til stede til alle oppgavene er utført.

Merk: Du kan ikke være valgmedarbeider hvis du står oppført på en valgliste til stortingsvalget.

Arbeidstid

Søndag kl. 12.30 – ca. 21.00 (eller til man er ferdig med rydding valglokalet)
Mandag kl. 09.30 – ca. 22.00 (eller til man er ferdig med rydding i valglokalet), eller
Mandag kl. 15.00 – ca. 22.00 (eller til man er ferdig med rydding i valglokalet)

Det er en fordel om du kan arbeide begge dager.

Godtgjøring

Søndag (hel dag) kr 2 200
Mandag (hel dag) kr 3 500
Mandag (fra kl. 15.00 – ut dagen) kr 1 900
For obligatorisk opplæring 3-4 timer én kveld kr 700

Påmelding

Send inn påmeldingsskjemaet til Oppegård kommune v/ formannskapskontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til formannskapskontoret.

Tilbakemelding

Alle som har meldt seg vil få tilbakemelding i løpet av april/mai når bemanningslistene er satt opp. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Kristin Holler på formannskapskontoret, tlf. 66 81 89 61.