Fra 1. januar 2020 blir kommunene Ski og Oppegård slått sammen til Nordre Follo kommune. Representanter til det første kommunestyret i den nye kommunen og representanter til den nye fylkeskommunen skal velges.

Våre stemmekretser

Vi trenger valgmedarbeidere til 12 valglokaler søndag 8. september og mandag 9. september. I Nordre Follo har vi følgende kretser: Hebekk, Kontra, Siggerud, Langhus, Kråkstad, Finstad, Vevelstad, Bøleråsen, Kolbotn, Hellerasten, Sofiemyr og Greverud.

Åpningstid i valglokalene

Søndag 8. september kl. 14.00 – 20.00
Mandag 9. september kl. 09.00 – 21.00

Arbeidsoppgaver

På valgdagene bruker vi det nasjonale valgsystemet EVA, og dette stiller større tekniske krav til deg som valgmedarbeider enn tidligere. Eksempler på andre oppgaver er å stå vakt, veilede velgere, etterfylle stemmesedler, holde orden, opptelling med partifordeling.

Opplæring

Alle som skal være valgmedarbeider må delta i opplæring én kveld før valgdagene. Der vil vi gå gjennom de ulike arbeidsoppgavene, datasystemet EVA, lovverk mm. Opplæring vil foregå i:

Ski: onsdag 21. og torsdag 22. august kl. 17.00-20.00
Oppegård: mandag 26. og tirsdag 27. august kl. 17.00-20.00

Arbeidstid

Søndag kl. 12.30 – ca. 21.00 (eller til man er ferdig med å rydde valglokalet)
Mandag kl. 08.30 – ca. 23.00 (eller til man er ferdig med å rydde, opptelling/partifordeling av stemmesedler og lignende i valglokalet), eller
Mandag kl. 15.00 – ca. 23.00 (eller til man er ferdig med å rydde, opptelling/partifordeling av stemmesedler og lignende i valglokalet)

Alle valgmedarbeidere må jobbe begge dager, søndag og hele eller halve mandag.

Godtgjøring

Søndag kr 2 200 (hel dag)
Mandag kr 3 800 (hel dag)
Mandag kr 2 200 (fra kl. 15.00 – ut dagen)
Obligatorisk opplæring kr 700 (3-4 timer én kveld)

Hvem kan være valgmedarbeider?

Merk:

  • Du må ha fylt 18 år i løpet av 2019
  • Du kan ikke være valgmedarbeider hvis du står oppført på en valgliste til kommunestyret i Nordre Follo eller fylkestinget i Viken.

Påmelding

Blir du med og deltar i et viktig og spennende arbeid disse to valgdagene? Følg lenken og fyll ut skjemaet:

Påmelding  

Lurer du på noe?

Ta kontakt med

Politisk Sekretariat i Ski på e-post PolitiskSekretariat@ski.kommune.no eller

Formannskapskontoret i Oppegård på e-post formannskapskontoret@oppegard.kommune.no