Tiltak og tjenester for funksjonshemmede har for tiden behov for menn over 18 år som trives sammen med mennesker, er pålitelige og kan jobbe selvstendig. Omfanget er ca. tre timer pr. uke.

Ta kontakt på telefon 66 81 90 90, og spør etter Christine S. Oord eller Anne Lise Nordsve, så kan vi fortelle deg mer om oppdragene, eller send en e-post til:
Tiltak og tjenester for funksjonshemmede. 

Du vil få veiledning. Lønn og utgiftsdekning etter gjeldende satser.