Vi søker jevnlig støttekontakter til ulike oppdrag. Omfanget vil være på ca. 3 timer pr. uke. Du får veiledning og lønn og utgiftsdekning. Personer som utfører oppdrag som støttekontakt må levere politiattest.

Er du en voksen person som trives sammen med mennesker, er pålitelig og kan jobbe selvstendig, ønsker vi å komme i kontakt med deg! 

Mer informasjon

Ta kontakt på telefon 66 81 90 90, og spør etter Christine S. Oord, så kan vi fortelle deg mer om oppdragene. Du kan også sende en e-post til:

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede  

Last ned skjema, fyll ut og send oss registreringsskjema på e-post hvor du forteller litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser.