Den frivillige innsatsen betyr at det blir mer aktivitet i biblioteket. Du kan være med som frivillig hjelper ved arrangementer. Du er blant annet med på å rigge lokaler, ordne servering og ta hånd om de som skal opptre.

Eksempler på arrangementer du kan hjelpe til på er forfatterbesøk, litterært kvarter, brettspillkvelder og fortellerstunder.

Er du interessert, kontakt biblioteket i Kolben.

Du kan lese mer om å være bibliotekvert på Bibliotekets nettsider