- Nå ønsker vi kontakt med innbyggere som kan gi innspill til det videre arbeidet og jeg håper mange vil melde sin interesse, sier Kjell Pettersen, leder av Utvalg for miljø og plan.

Bakgrunnen er et innbyggerinitiativ om å rense Kolbotnvannet, der en referansegruppe var ett av flere nye tiltak for å bedre vannkvaliteten.

Meld din interesse innen 20. november 2018

Har du lyst til å være med å påvirke arbeidet med Kolbotnvannet så send en søknad om å delta i referansegruppe.

Vi søker menn og kvinner i alle aldre. Du må være over 18 år, ha en spesiell interesse for Kolbotnvannet og gjerne fagkunnskap om ferskvann eller vann- og avløpsteknikk.

Målet er badevannskvalitet

- Kolbotnvannet skal være en vakker perle som gjør Kolbotn attraktiv. Vi må sette noen mål for hvor vi vil og det bør være at Kolbotnvannet får badevannskvalitet, sa ordfører Thomas Sjøvold i sin innledning på et folkemøte i slutten av august.

Her orienterte blant annet planleder Stig Bell fra Oppegård kommune og Sigrid Haande fra NIVA om situasjonen i Kolbotnvannet, hva som er gjort og hvilke planer kommunen har framover. Vi jobber blant annet systematisk med tiltak som å lufte bunnvannet, rehabilitere kommunalt ledningsnett, fjerne fremmedvann fra spillvannsnettet og utbedre feilkoblinger.

- Nå ønsker vi kontakt med innbyggere som kan gi innspill til det videre arbeidet og jeg håper mange vil melde sin interesse, sier Kjell Pettersen, leder av Utvalg for miljø og plan.  

Les mer om Kolbotnvannet