Diagnosen ble bekreftet av Folkehelseinstituttet samme kveld.  

I løpet av dagen og kvelden ble skolen, elever, foreldre/ pårørende og nærkontakter kontaktet og tiltak iverksatt. Tidligst fredag denne uken vil Folkehelseinstituttet få avklart om det er aktuelt å vaksinere nærkontakter. Smittevernkontoret vil da ta kontakt med aktuelle personer og tilby vaksine. Fastleger og legevakten er orientert.

Om smittsom hjernehinnebetennelse

Folkehelseinstituttet opplyser på sine nettsider at nesten alle tilfeller av invasiv systemisk meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse, blodforgiftning) er enkeltstående tilfeller. Kun ved 1-3 % av tilfellene er det flere tilfeller en den ene (se veileder for helsepersonell på www.fhi.no ).   

Småbarn og ungdom er mest utsatt for meningokokksykdom. Å oppdage sykdomstegn tidlig og rask behandling er viktig.

Folkehelseinstituttet har informasjon og råd om meningokokksykdom. Her kan du lese hva foreldre og andre bør gjøre ved febersykdom eller mistanke om alvorlig sykdom som meningokokksykdom.  

Folkehelseinstituttets informasjon og råd om meningokokksykdom.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål kan du kontakte fastlege/ legevakt/ smittevernkontoret ved Kolbotn helsestasjon.

Smittevernkontoret kan kontaktes utenom ordinær åpningstid, også torsdag 30. mai, på telefon: 982 98 747.

Foto: Illustrasjon av utslett ved meningokokksykdom. Meningokokkutslett begynner med ganske små prikker og blir ikke borte når du trykker på det med et glass. Foto: Petter Brantzæg, Ullevål/FHI.