Oppmøte og parkering

Vielsen vil foregå i formannskapssalen i andre etasje i rådhuset, Kolbotnveien 30, Kolbotn. Møt opp 15 minutter før tiden dere har avtalt for seremonien, så blir dere hentet i resepsjonen.

Dere kan parkere på anviste plasser utenfor rådhuset (en time gratis mot billett). Er det fullt på parkeringsplassen, anbefaler vi at dere parkerer i Kolbotn Torg.

Legitimasjon

Utenfor vielsesrommet må dere vise legitimasjon og gjennomgå eventuelle tilpasninger som dere har avtalt for seremonien. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer.

Vitner

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige.

Vielsesseremonien

Dere blir vist inn i vielsesrommet sammen med gjestene. Selve seremonien varer i cirka ti minutter.

Vigsleren leser det borgerlige vielsesformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Etterpå blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklæres dere for rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren en vigselsmelding.

Etter seremonien får dere en midlertidig vigselsattest av Oppegård kommune. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

Ringer

Dere har anledning til å sette på ringer under seremonien.

Kulturelle innslag

Hvis det er ønskelig med kulturelle innslag så må vi få beskjed på forhånd. Hvis dere ønsker er det mulig å tilpasse seremonien med diktlesing, sang, musikk eller lignende. Dere er selv ansvarlige for den praktiske organiseringen av innslag, og dere må overholde den gitte tidsrammen på 30 minutter.

Fotografering

Det er mulig å fotografere og filme under og etter seremonien.

Språk

Kommunen tilbyr å gjennomføre vielsen på norsk eller engelsk. Språk utover dette krever at dere selv må ta med en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

Vigselsmyndighet

Det vil først og fremst være ordføreren som gjennomfører vielser i Oppegård kommune. I Oppegård har, i tillegg til ordfører Thomas Sjøvold, varaordfører Kjell G. Pettersen, formannskapssekretær Kristin Holler og seksjonsleder Anne Heidi Wold vigselsmyndighet (vedtatt i Kommunestyret 23.10.17).