Kontaktpersoner på skolen:

Rådgivere:

Stine Ytrestøl, tlf. 66 81 22 26
Beth Svendsen, tlf. 66 81 22 27

Utdanningsvalg

Elevene vil få satt seg godt inn i temaer knyttet til yrke og utdanning i faget Utdanningsvalg. Alle elever på 10. trinn ved Hellerasten får utover høsten og vinteren grundig informasjon om videregående opplæring, både skriftlig og muntlig. 

Nettsider og informasjonsbrosjyrer

Nettsidene anbefales både for elever og foresatte. Her finnes all nødvendig informasjon knyttet til videregående opplæring. Elevene har også tilgang på diverse brosjyremateriell hos rådgiver.

Se også Akershus Fylkeskommune.
 

"Åpen dag" for årets avgangselever

Før søknadsfrist til videregående skole vil elever og foresatte bli invitert til "Åpen dag". Her kan man treffe elever og lærere, stille spørsmål og få et innblikk i skolehverdagen ved videregående skole. I tiden før dette er aktuelt vil rådgiver hvert år informere om og henge opp oppslag om når det er åpen dag på de respektive skolene. For detaljer, se de respektive skolenes hjemmesider:

Drømtorp videregående skole
Frogn videregående skole
Nesodden videregående skole
Roald Amundsen videregående skole
Ski videregående skole
Vestby videregående skole
Ås videregående skole