Rådyrene beveger seg lett i den løse snøen og har god tilgang til mat. Det er heller ikke spesielt kaldt. Kommunen har derfor ikke innført ekstraordinær båndtvang. Viltforvaltningen vurder situasjonen løpende og innfører ekstraordinær båndtvang på kort varsel hvis vi mener det er nødvendig.

Vi informerer om endringer

Da vil vi annonsere i lokalpressen og legge ut informasjon på kommunens nettside. Vi vil også sette opp plakater på alle utfartsparkeringer og andre aktuelle steder.

Båndtvang på alle tettsteder

Vi minner om at Oppegård har båndtvang på alle tettsteder hele året. Se lokale hundeforskrifter.