• Vi stenger vannet tirsdag 15. januar fra kl. 09.00 – 16.00 i deler av Sønsterudveien (øst for Landerud senter).
  • Vi stenger vannet i deler av Eyvind Alnæs vei 15. januar fra klokken 23.00 til klokken 05.00.
  • Vi stenger vannet i store deler av Sætreskogen og Øvreskogen fra tirsdag 15. januar fra klokken 23.00 til klokken 05.00.

De det gjelder har i dag blitt varslet med SMS på mobiltelefon.

Når vannet er tilbake, bør du la det renne fra første tappested etter hovedkranen til vannet er klart og uten luft.

Hvis du har spørsmål eller behov for at vi leverer vann hjem til deg, ring 908 27 310.