Informasjonsmøte tirsdag 13. februar

Ønsker du mer informasjon kan du komme på informasjonsmøte i Eldorado bokhandel, Torggt. 9a i Oslo tirsdag 13. februar kl.12.00 -14.00. Her får du mer informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmuligheter etterpå.

Intervju

Vi innkaller interesserte til intervju og inntil 48 menn Akershus blir valgt ut til å delta i en tolv ukers praksisperiode som helserekrutt på sykehjem/omsorgsboliger for å prøve omsorgsyrket. Etter dette går de best egnede og motiverte kandidatene videre i et betalt utdanningsløp.

Kontakt NAV

Ta kontakt med din lokale NAV-veileder for å avklare om du får egnet ytelse fra NAV og for eventuelt å melde deg på informasjonsmøtet.
Les mer på www.mennihelse.no