Vi søker en familie som kan styrke hans positive sider og hjelpe han til å håndtere vanskelige følelser. Vi søker helst et hjem uten hjemmeboende barn.

Ola er utadvendt, sosial, aktiv og god på å sette ord på egne følelser og behov.

Ola trenger voksne som kan veilede han i sosiale relasjoner og som kan ta vare på han både fysisk og psykisk. Han skal ha kontakt med sin mor jevnlig.

Vi du hjelpe?

Er du interessert og har spørsmål, ta kontakt med teamleder i barneverntjenestens omsorgsteam, Nadja Ben-Shams på tlf. 66 81 91 78.