Maria er utadvendt, empatisk, tillitsfull, kreativ og pliktoppfyllende. Maria strever med sosiale relasjoner til jevnaldrende. Hun trenger voksne som kan ta vare på henne og være der for henne både fysisk og psykisk.

Maria ønsker seg noen å stole på som hun kan snakke med og spise middag sammen med. Noen som kan glede seg over det hun får til og motivere henne til å prøve mer når hun strever. Det kan gjerne være et hjem med andre barn.  Maria er vokst opp i en kristen familie og både hun og moren håper hun kan fortsette å gå på søndagsskole når hun flytter.

Marias mor samarbeider godt med barnevernstjenesten og er enig i at Maria trenger noen andre som kan ta vare på henne.  Maria skal ha kontakt med moren og besøke henne jevnlig mens hun bor i fosterhjem.

Vil du vite mer?

Er du interessert og har spørsmål, ta kontakt med teamleder i barnevernstjenestens omsorgsteam, Nadja Ben-Shams på telefon 66 81 91 78.