-  Men mest av alt har jeg gledet meg. Det ligger mange spennende oppgaver og muligheter foran oss, og de skal vi møte med pågangsmot og entusiasme.Vi skal levere på de bestillinger våre politikere har gitt oss, og innbyggere og brukere skal bli hørt og oppleve god kvalitet i tjenestetilbudet, sier Bøhler. 

Inkludere og ansvarliggjøre 

- For å få til dette, ønsker jeg å videreføre en inkluderende og ansvarliggjørende arbeidsstilstil, der medarbeidere gis tillit til at de leverer som forventet og skaper rom for gode løsninger og brukeropplevelser i nært samarbeid med innbyggere, næringsliv og frivilligheten.

Tillit og langsiktig økonomistyring

- For meg er tillit avgjørende for å oppnå bedre effektivitet, produktivitet og kvalitet. Jeg er opptatt av de muligheter som fremtiden vil gi oss, samspillet med oppegårdssamfunnet, utvikling, innovasjon og gode resultater. Handlingsfriheten vår er basert på en solid og langsiktig økonomistyring og at vi leverer det som er forventet av oss.

Store oppgaver venter

- Kommunereformen, store byggeprosjekt og digitalisering er noe av det som venter oss denne høsten. Dette er oppgaver som krever et nært og godt samspill mellom politikere, ansatte, tillitsvalgte, innbyggerne, næringslivet og frivilligheten.

Kommunereformen

- I  juni vedtok kommunestyret at Oppegård kommune skal være med å etablere en større kommune i Follo. Forutsetningen er at vi skal samarbeide med kommuner Oppegård har grense til eller får grense til gjennom deltagende kommuner. Oppegård og Ski har sagt ja til å bygge en ny kommune sammen. Arbeidet med en felles plattform for en ny kommune starter i september. Dette blir et spennende reformarbeid, som vil få mye oppmerksomhet den nærmeste tiden.

Byggeprosjekter

-  Kommunen skal nå «rigge» en omfattende byggherreprosjektorganisasjon for å kontrollere og styre de store investeringene politikerne vedtok i juni. Vi skal utlyse byggeoppdrag for nye omsorgsboliger, samlokalisering av ny ungdomsskole og idrettshall samt ny svømmehall. I tillegg skal vi bygge ny Kolbotn skole og ny barnehage på Greverudlia. Fløysbonnbygget på Sofiemyrtoppen skole skal vi også rehabilitere, i tillegg til å oppgradere og forbedre flere andre bygg. Det dreier seg om investeringer på over 1,2 milliarder kroner fram til 2020. Og dette kommer i tillegg til allerede løpende investeringer. Utgiftene krever stram økonomistyring og at vi selger kommunal eiendom for å dempe lånebehovet.

Digitalisering

- Kommunen har gjort betydelige investeringer for å oppgradere infrastrukturen. Vi har også satset mye på digitale verktøy i skolen og økt bruk av velferdsteknologi. Dette vil vi fortsette med, samtidig som vi skal forbedre våre digitale tjenester i samhandling med innbyggere og næringsliv.

Et samfunn i endring

- Vi lever i et samfunn som er i konstant endring og det må vi tilpasse oss. Kommunen må regne med å løse flere oppgaver med færre ressurser. Samtidig vil innbyggernes forventninger til kvaliteten på tjenestene øke. For å kunne imøtekomme disse forventningene vil kommunen bl.a. ha et økende fokus på HR (human resource) og kompetanseutvikling, i tillegg til økt bruk av digitale løsninger.

God dialog

- Kommunen går spennende tider i møte og det er viktig at vi har god og utviklende dialog med alle som blir involvert i kommunereformprosessen og de tjenestene kommunen skal levere hver dag, året rundt. Og Oppegård kommune har mange dyktige og dedikerte medarbeidere som står klare til gjøre hverdagen enklere og bedre for de som benytter våre tjenester, avslutter konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.