- Vi har erfaring med at mange syns det er langt å reise til Ahus, og derfor takker nei til rehabilitering der, forteller Janson. Nå har vi etablert et godt lokalt tilbud på Tårnåsen aktivitetssenter, sier hun. Janson forteller også at vi fortsatt har et godt samarbeid med Ahus og LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke).  

Bare hver fjerde hjertepasient deltar

Nasjonalt ser vi også at deltagelsen på hjerterehabilitering er lav, kun 25 prosent deltar til tross for dokumentert effekt.

- Ved å etablere et lokalt tilbud håper vi å kunne gjøre hjerterehabilitering mer tilgjengelig slik at flere har muligheten til å delta, sier fysioterapeut Aina Bryn Janson.

Du trenger ingen henvisning, men du må ha en klarering fra legen på at du kan trene. Vi har løpende inntak, så bare ta kontakt med oss, enten du bor i Oppegård eller Ski.

Bedre livskvalitet med trening

Å trene bedrer livskvaliteten og reduserer risikoen for tidlig død og nye sykehusinnleggelser for pasienter med koronar hjertesykdom, altså hjerteinfarkt og angina pectoris.

På kort sikt er målet med hjerterehabilitering å øke den fysiske aktiviteten, redusere psykologiske bivirkninger og øke sjansen for at pasienten returnerer til jobb.

På lang sikt er hensikten å redusere sykdomsutviklingen. Helhetlig hjerterehabilitering vil kunne lære pasientene å mestre sin sykdom og gi dem en opplevelse av trygghet i sin nye situasjon, og på denne måten bidra til bedring av generelt funksjonsnivå og en bedre livskvalitet.

12 uker med trening

Treningen pågår i 12 uker med to økter per uke. Treningen er gruppebasert og du får også gruppeundervisning i treningslære, sykdomslære, kosthold og livsstil.

- Vi trener i trygge omgivelser på Tårnåsen aktivitetssenter med instruktør, forteller Janson.

I tillegg har vi sammenlignet med Ahus et lengre rehabiliteringstilbud og vi kjenner kommunens tilbud godt og vi planlegger veien videre i sammen med deg.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål, noe du lurer på, eller vil melde deg på, kan du kontakte oss på tlf. 412 67 054, eller e-post fysio@oppegard.kommune.no.