Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak prisen, som deles ut til sommeren. De to andre er kommunene Asker og Horten.

- Vi har jobbet systematisk over lengre tid for å bli mere effektive og yte bedre tjenester. Vi er stolte av å bli nominert til Innovasjonsprisen, sier konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler.

Oppegård kommune startet i 2015 arbeidet med å utvikle kommunen på tvers av tjenesteområdene. Med prosjektet «Kultur for endring» satte vi fokus på innovasjon og fornyelse.

Tre viktige områder

Det ble med en gang klart at det viktigste for å skape effektive og gode tjenester var å sette brukeren i fokus. Nye løsninger skal alltid ses fra brukerens ståsted. Det andre var å lære av andre, både innen kommunen og finne frem til hva andre kommuner har gjort bra.

Det tredje som særpreger prosjektet er å samarbeide på tvers. Gode løsninger er oftest avhengig av at man får innspill fra andre enheter som er involvert på samme område. Et eksempel her er arbeidet med mottak av flyktninger hvor mange virksomheter samarbeider tettere. Dette har blant annet ført til flere tiltak som gjør at flyktninger kommer raskere over i egen bolig.

Her kan du lese mer om prosjektet «Kultur for endring», Innovasjonsprisen og de nominerte:

Innovasjonsprisen 2017