I tillegg til veteranarrangementet på Oscarsborg blir det holdt en kort markering og kransenedleggelse ved minnesmerket ved Oppegård rådhuset kl. 09.00.

Felles markering på Oscarsborg festning

Veteraner med ledsager er invitert til Oscarsborg festning og arrangementet gratis. Forsvarsbygg dekker fergekostnadene.

Kl. 17.00   Oppmøte Veteranhuset Camp Oscarsborg, Husvikveien 44, Drøbak
Ca. kl. 17.20  Fergetransport til Oscarsborg. Mottakelse ved Havnefortet
Ca. kl. 17.45  Omvisning/gudstjeneste på Oscarsborg festningsmuseum
Ca. kl. 20.00 Festmiddag/bevertning
Ca. kl. 22.00 Fergetransport fra Oscarsborg til Sundbrygga

Påmelding Oscarsborg festning

Til arrangementet på Oscarsborg er det påmelding til Formannskapskontoret i Oppegård. Bruk e-post til Formannskapskontoret.  Det er begrenset på plasser, så påmelding pågår til det er fulltegnet. Oppgi navn på ledsager også.

Antrekk: Uniform eller pent sivilt (klær for vandring/omvisning på festningen).

Kommende veteranarrangementer
– personlig invitasjon

Veteraner og veteranfamilier som ønsker få en personlig invitasjon til kommende veteranarrangementer kan ta kontakt med vår veterankontakt, Marianne Kjær, på e-post: eller på tlf. 66 81 93 98.

Veteranplan for Oppegård kommune

Oppegård kommune utarbeider nå en veteranplan og målsetningen er å anerkjenne deres innsats og kompetanse, og bidra til at kommunens veteraner og veteraners familie om nødvendig får rett hjelp til rett tid. Planen inneholder en beskrivelse av arrangementer i kommunal regi, og arrangementer i vårt nærområde for veteraner og deres familie.