Nærmiljø

Barnehagen holder til i underetasjen til eldresenteret og har kort vei til Greverud skole, tog, butikk, fotballbane med mer. Det er også kort gangavstand til skogen. Vi samarbeider også mye med avdeling Flåtestadveien. Det tar ca. en halv time for barna å gå fra det ene huset til det andre. Vi legger opp til å besøke hverandre så ofte vi kan og vi er sammen i jul/påske og sommerferier.

Satsingsområde og arbeidsmåter

I Vestre Greverud barnehage jobber vi spesielt med hvordan barna kan utvikle sin sosiale kompetanse. For å få til dette stilles det krav til de voksnes kunnskap og væremåte. Vi mener at barnehagens kvalitet ligger i de voksnes samspill med barna. Den beste utvikling for barna skjer i samspill med andre barn og med anerkjennende og modne voksne.

Vi deler ofte barna inn i lekegrupper, både på den enkelte avdeling og på tvers av avdelinger. Vi jobber også med språk og kommunikasjon i hverdagen.

Visjon

I Vestre Greverud barnehage har vi utformet vår visjon: Et godt miljø for mangfold og fellesskap

Vi er her for at barna skal få en best mulig dag i barnehagen. Vi er opptatt av å skape gode øyeblikk sammen med barna. Barnehagen skal være et sted for omsorg, lek, læring og danning.

Velkommen til oss!