Hvordan vi møter endringene, vil påvirke vår psykiske helse. Og hvordan vi har det inni oss kan påvirke hvordan vi responderer på endring.

Her kan du lese Helsedirektoratets brosjyre "Enkle råd når livet er vanskelig".

Erfaring fra en arbeidsledig

Vi treffer Finn som begynte på Frisklivssentralen for omtrent ett år siden. Han sto da utenfor arbeidslivet grunnet fysiske plager, slet med døgnrytmen og hadde et ujevnt spisemønster. I tillegg hadde han et lite sosialt nettverk grunnet en belastet bakgrunn.

Gjennom intervju vil Finn fortelle om sin erfaring med Frisklivssentralens tilbud, og hvordan det har bidratt til endringer i hans hverdag.

Program

Kl. 11.00 – 12.00:
Ingvild fra Frisklivssentralen i Enebakk intervjuer Finn.

Innlegg av psykolog Iver Strandheim fra Psykisk helsetjeneste i Oppegård kommune; ”hvilken effekt har fysisk aktivitet på den psykiske helsen? Og hvilke grep kan man ta for å lykkes med å få trent så mye som man vil?”

Kl. 12.00 – 13.00:
Tårnrasten selger kyllingwraps og muffins mot kontant betaling.

Ingen påmelding – arrangementet er gratis.

Mer informasjon

Kontakt Siri Mathiassen, Tårnåsen Aktivitetssenter: 932 71 617 eller epost til Friskliv Oppegård.

Les mer på nettsidene verdensdagen.no

Tirsdag 11. oktober klokken 11.00 til 13.00