Oppmøtetider for elevene ved de ulike barneskolene:

Barneskolene 1. trinn 2.-7. trinn
Greverud skole kl. 10.00 kl. 09.00
Kolbotn skole kl. 10.00 kl. 9.15
Tårnåsen skole kl. 10.00 kl. 09.00
Vassbonn skole kl. 10.00 kl. 09.00
Østli skole kl. 10.00 kl. 09.00
Sofiemyr skole kl. 10.00 kl. 09.00