Alle førsteklassinger møter opp kl. 10.00 på respektive skole, og for de øvrige trinnene finner du oppmøtetid nedenfor.

Barneskolene 1. trinn 2. - 7. trinn
Greverud skole kl. 10.00 kl. 09.00
Kolbotn skole kl. 10.00 kl. 09.00
Tårnåsen skole kl. 10.00 kl. 09.00
Vassbonn skole kl. 10.00 kl. 08.20
Østli skole kl. 10.00 kl. 09.00
Sofiemyrtoppen skole kl. 10.00 kl. 09.00
Ungdomsskolene 8. trinn 9. - 10. trinn
Flåtestad skole kl. 09.00 kl. 09.30
Hellerasten skole kl. 09.30 kl. 09.30
Ingieråsen skole kl. 09.00 kl. 09.30
Sofiemyrtoppen skole kl. 09.00 kl. 09.00

Oppegård kvalifiseringssenter (OKS)

Felles oppstartsmøte for norskkurs og grunnskole i Sal 2 i Kolben kl. 09.00. Deltakere med spesialundervinsing starter etter individuell avtale.