Hva skriver de norske forfatterne om og hvorfor? Hva slags type fortellinger skriver de og hvilke problemer drøftes? Møt Maria Alnæs, Amalie Kasin Lerstang, Sigmund Løvåsen, Marta Norheim, Kristine Næss, Simon Stranger, Helene Uri og Mattis Øybø.

Samtale 1: Inn i virkeligheten Kl. 11.30 - 12.30
Helene Uri og Amalie Kasin Lerstang - samtaleleder Maria Alnæs

Samtale 2: Inn i vår tid Kl. 13.00 – 14.00
Marta Norheim, Kristine Næss og Mattis Øybø- samtaleleder Sigmund Løvåsen

Samtale 3: Ut over grensene Kl. 14.30 - 15.30
Simon Stranger i samtale med Maria Alnæs.

Én lørdag, tre litterære arrangementer, gratis inngang og åpent for alle.

Biblioteket i Kolben lørdag 24. oktober kl. 11.30-15.30

Les mer på bibliotekets nettsider