Tanken er at flere skal kunne greie seg hjemme lengre og løsningene skal også forebygge skader. Flere av løsningene kan være nyttig for den som har en partner som har demens. Da kan man for eksempel registrere at den demente er på vei ut av huset.

Mestring i Oppegård

Oppegård kommune samarbeider med Pensjonistforbundet og velferdsteknologi-ambassadørene, Sverre Henry Storødegård og Leif Alnes. De bidrar med økt kunnskap om bruken av velferdsteknologi. Samarbeidet gjelder blant annet en serie foredrag om velferdsteknologi. Følgende temaer blir behandlet på nyåret:

  • Syn – januar 2019
  • Smarthus – februar 2019
  • Husbanken – mars 2019
  • Sporing hjemme, utendørs og på reise – april 2019

Møtene er beregnet på pensjonister og andre aktuelle brukere, pårørende, helsepersonell og politikere. Mer om kommende temaer og tidspunkter blir annonsert senere.

Presentasjonsrom i Kolben

På seniorsenteret har vi samlet en del hjelpemidler på et eget rom som har fått navnet «Utsikten». Her kan eldre eller pårørende få informasjon om forskjellige hjelpemidler som finnes på markedet og som kan gjøre livet enklere.

Du kan få demonstrert blant annet døralarmer, lamper som lyser når det ringer eller ringer på, spesiallaget fjernkontroll for TV eller sensorer som viser når noen forlater et rom. Har du spørsmål, kontakt seniorsentrene eller møt opp i Kolben i åpningstiden.

Åpent onsdager kl. 11.00 – 13.00
Tredje etasje i Kolben (innenfor seniorsenteret)