Møtene er beregnet på pensjonister og andre aktuelle brukere, pårørende, helsepersonell og politikere. Men alle er hjertelig velkomne, og det er ikke nødvendig med påmelding.

Vi vil demonstrere hjelpemidler som det offentlige tilbyr, og andre hjelpemidler. I noen tilfelle vil vi også berøre hvilke konsekvenser nedsatt funksjonsevne har for livskvaliteten for vedkommende og for pårørende (for eksempel nedsatt hørsel, syn og orienteringsevne).

Sted og tid

Kolbotn seniorsenter i 3. etasje i Kolben, på torsdager fra kl. 13.00 til kl. 15.00.

De seks første temaene

Torsdag 11. oktober 2018 

Oppegård kommunes tilbud og planer for velferdsteknologi v/prosjektleder for velferdsteknologi i Oppegård, Monica Karstensen

Torsdag 29. november 2018

Hørsel v/ Helena Erstad fra NAV Oslo og Akershus

Januar 2019

Synshjelpemidler

Februar 2019

Smarthus

Mars 2019

Husbanken

April 2019

Sporing hjemme, utendørs og på reise

Om prosjektet

«Mestring i Oppegård» er et samarbeidsprosjekt mellom Eldrerådet i Oppegård kommune, Oppegård kommune v/prosjektleder for velferdsteknologi Monica Karstensen og Pensjonistforbundets to lokale velferdsteknologiambassadører Sverre Henry Storødegård og Leif Alnes.