Graving i offentlig vei

Graving og arbeider i offentlig vei

Kommunen har laget en graveinstruks for at ulempene ved arbeid i veier skal bli minst mulig for trafikanter, næringsdrivende og beboere. 

Vi presiserer at graveinstruksen også gjelder for arbeider i og ved offentlig vei som ikke omfatter graving. Instruksen omtaler krav til byggherre og entreprenør som utfører arbeidet. NB! Man er pliktig til å sende inn skjema om arbeidsvarsling ved arbeid langs kommunal vei.

Aktuell informasjon

Veiledning til gravesøknad
Graveinstruks
Graveinstruks - vedlegg
Søknadskjema  - Gravetillatelse - samme søknadsskjema skal benyttes til søknad om andre arbeider i offentlig vei
Priser
Skjema - entreprenørens egenkontroll
Skjema arbeidsvarsling (Pdf)
Skjema arbeidsvarsling (Exel)