Feil på park- og veilys

Veilyset langs kommunale og fylkeskommunale veier består av ca. 4 000 lyspunkter. Disse har gjennomsnittlig levetid på tre år.

Her kan du melde inn feil:

Kommunale veier - park- og veilys

Du kan registrere mørke pærer på kommunale veier på nettsiden til Infratek. Du får en melding når lyspæren(e) er skiftet. Det er Infratek som skifter lyspærer på vegne av kommunen. 

Fylkesveier

Hvis det gjelder fylkesveiene (Skiveien, Gamle Mossevei, Ingierveien, Mastemyrveien, Tverrveien, Taraldrudveien og Sønsterudveien), er det Statens vegvesen som er ansvarlig ved deres entreprenør. Du kan melde inn feil til Roadworks Traftec eller kontakte Veitrafikksentralen på tlf. 175.

Melding om mørke veilyspærer kan også gis til Oppegård kommune på tlf. 66 81 90 90.