Målet med reguleringen er å legge til rette for bymessig bebyggelse med god terrengtilpasning. Planen skal gi god framkommelighet for buss, gående og syklende i Skiveien og Skrenten.

Her er dokumentene

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.

Du kan også kontakte saksbehandler Christina Blumentrath på telefon: 930 57 114 eller e-post: Christina Blumentrath.   

Du har rett til å klage

Du kan klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning.

Merk klagen med saksnummer 17/3917. Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune.

Klagefristen er 7. januar 2019