Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for boliger med livsløpstandard, fellesarealer og felles servicefunksjoner for seniorboliger, og andre med særskilte behov for tilgjengelig bolig.

Her ser du dokumentene

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Ane Tingstad Grav på telefon: 920 12 168 eller e-post: Ane Tingstad Grav.

Du har rett til å klage

Du kan klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning. Merk klagen med saksnummer 16/4154. Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune.

Fristen for å klage er 3. mai 2018.