Målet med reguleringen er å utvikle Storebukta til boliger i tråd med områderegu-leringsplanen for Kolbotn. Planen skal legge til rette for høy arkitektonisk kvalitet, varierte boligstørrelser og gode felles uterom. I tillegg skal det opparbeides et offentlig anlegg for ballspill, lek og opphold.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Mette Kleppe på telefon 66 81 90 32 eller e-post Mette Kleppe.

Her finner du dokumentene

Ønsker du å klage?

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på reguleringsvedtaket innen tre uker fra annonsering.

Merk klagen med saksnummer 17/1199. Klagen kan sendes på e-post til Oppegård kommune, eller per post til Oppegård kommune v/ Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn.

Fristen for å klage på vedtaket er 3. mai 2018