Målet med reguleringen er å tilrettelegge for boligbygging, modernisering av lokalsenteret med nytt torg og ny adkomst inn fra rundkjøringen i Valhallaveien. Planen tilrettelegger for ca. 135 nye boliger og ca. 3 500 m² BRA kombinert forretning/kontor/offentlig eller privat tjenesteyting.

Her er dokumentene:

Planbeskrivelse  
Plankart  
Reguleringsbestemmelser  
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Samlet saksfremstilling (vedtak) 

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Ane Tingstad Grav på tlf. 920 12 169 eller e-post: Ane Tingstad Grav  

Du har rett til å klage

Du kan klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning. Merk klagen med saksnummer 17/3290. Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til: Oppegård kommune.

Klagefristen er 1. mai 2019